Lettiskt_flerfamiljshus

I en liten stad i södra Lettland stötte vi på några smått övergivna flerfamiljshus...
Overgiver Livani Lettland 191124aNY Overgiver Livani Lettland 191124bNY Overgiver Livani Lettland 191124cNY Overgiver Livani Lettland 191124dNY
Overgiver Livani Lettland 191124eNY Overgiver Livani Lettland 191124fNY Overgiver Livani Lettland 191124gNY